#zhengzhou

ଚୀନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରୁ ବନ୍ୟା, ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଚୀନ ସଡ଼କ, ଲକ୍ଷେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର

ଚୀନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରୁ ବନ୍ୟା, ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଚୀନ ସଡ଼କ, ଲକ୍ଷେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାରଚୀନର ଜେଙ୍ଗଜଉ ଅଂଚଳରେ ଭୀଷଣ…