#12 people dead in china

ଚୀନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରୁ ବନ୍ୟା, ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଚୀନ ସଡ଼କ, ଲକ୍ଷେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର

ଚୀନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରୁ ବନ୍ୟା, ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଚୀନ ସଡ଼କ, ଲକ୍ଷେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାରଚୀନର ଜେଙ୍ଗଜଉ ଅଂଚଳରେ ଭୀଷଣ…