World

ତାଲିବାନର କ୍ରୁରତା : ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଗୀତ ଗାଇବାରୁ ପିଟି ପିଟ ଶେଷରେ ଗୁଳି କରିଦେଲେ

ତାଲିବାନର କ୍ରୁରତା : ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଗୀତ ଗାଇବାରୁ ପିଟି ପିଟ ଶେଷରେ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ…

କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦର ପରେ ଏବେ କାଜାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗୋଦାମରେ ବଡ଼ଧରଣର ବିସ୍ପୋରଣ, ୯ ମୃତ୍ୟୁ

କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦର ପରେ ଏବେ କାଜାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗୋଦାମରେ ବଡ଼ଧରଣର ବିସ୍ପୋରଣ, ୯ ମୃତ୍ୟୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ଅଗଷ୍ଟ/୨୭…