Sports

ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପଦକ, ମହିଳା ବକ୍ସିଙ୍ଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କଲେ ଲଭଲିନା

ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପଦକ, ମହିଳା ବକ୍ସିଙ୍ଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କଲେ ଲଭଲିନା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମହିଳା…

ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବକ୍ସିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ମେରି କମ୍, ୪-୧ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀକୁ କଲେ ପରାସ୍ତ

ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବକ୍ସିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ମେରି କମ୍୪-୧ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀକୁ କଲେ ପରାସ୍ତମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ…

ମୀରାଙ୍କ ପରେ ଆଜି ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ୟାଡମିଟନରେ କେସେନିଆଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହେଲେ ସିନ୍ଧୁ

ମୀରାଙ୍କ ପରେ ଆଜି ସିନ୍ଧୁବ୍ୟାଡମିଟନରେ କେସେନିଆଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହେଲେ ସିନ୍ଧୁମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଜୁଲାଇ/୨୫ : ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ…