ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍‌

ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍‌


ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ,୨୦/୧୨; ବିଦ୍ୟୁର ଆଲୋକ ନଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ମାନେ ଡିବି,ଲଣ୍ଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ବଡ ବଡ କାମ ସବୁ ଡିବି,ଲଣ୍ଠନ ଆଲୋକରେ କରି ହେବ ନାହିଁ । ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାତ୍ରା, ପାଲା ହେଉ କି ବାହାଘର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅବା ଭେଜିଭାତ ସବୁଠି ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା ଏହି ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ । ଯାତ୍ରା,ମେଳା ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଏହି ଲାଇଟ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି ।
ସେ ସମୟରେ ବି ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଳା ଥିଲା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ପମ୍ପ ଠିକ ଭାବରେ ନ ମାରି ପାରିଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ଖସି ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
କିରୋସିନ ତେଲ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଏହି ୨ଟି ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ ଜଳିବା ପାଇ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ । କ୍ରମେ ଜେନେରେଟର,ଚାର୍ଜଲାଇଟ ଆସିବା ପାରେ ଏହି ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟର ଚାହିଦା କମିବାରେ ଲାଗିଲା । ଏବେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: